Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Grote Zomerdijk 57, 1715KS Spanbroek

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Grote Zomerdijk 57, 1715KS Spanbroek

Op 20 december 2021 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het wijzigen van een agrarische woning naar twee niet-agrarische woningen op het perceel Grote Zomerdijk 57, 1715KS Spanbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000024. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure met een behandeltermijn van 26 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

 

Naar boven