De Merk 13 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220030)

Op 21-apr-2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (1e IF) houden van een incidentele festiviteit op 10 oktober 2022.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingedien.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven