Tsjamkedykje 10 in Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220031)

Op 22-apr-2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (1e IF) houden van een incidentele festiviteit op 7 mei 2022.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingedien.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven