Haulstersingel te Scharsterbrug (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/4655): aanvraag vergunning aanleggen van een kabelverbinding voor het nieuw te bouwen

Op 19-apr-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het aanleggen van een kabelverbinding voor het nieuw te bouwen zonnepark.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven