Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Brummenböske 17, 6089NK Heibloem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken bekend datde ontwerpbeschikking voor devolgende aanvraag omgevingsvergunningter inzage ligt:

  • het bouwen van een bouwwerk (levensloopbestendige woning) op locatie Brummenböske 17, 6089NK Heibloem (zaaknummer 2021-006983)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Leudalplein 1 te Heythuysen, gedurende de openingstijden van de receptie.

Zienswijze

U kunt gedurende deze periode een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan Gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de publicatie van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Naar boven