Noardwâl 1, 1A , 3 en 5 te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4442): aanvraag vergunning nieuwbouwen van vier half vrijstaande woningen (OV 202202

Op 19-apr-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het nieuwbouwen van vier half vrijstaande woningen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven