Ige Galamawei te Oudega (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/541): aanvraag vergunning verbreden van de watergang bij de Ige Galamawei te Aldegea en de oev

Op 20-apr-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbreden van de watergang bij de Ige Galamawei te Aldegea en de oevers in te richten conform de KRW-richtlijnen..

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven