Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning Raadhuisstraat 36, 6447AS Merkelbeek

De gemeente Beekdaelen heeft op 25 april 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer Z/22/170388 voor Dakverhoging en plaatsing dakkapel op locatie Raadhuisstraat 36, 6447AS Merkelbeek te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunningverlening@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Naar boven