Kennisgeving ontvangst melding activiteitenbesluit, Kraakstraat 26, 6013RS Hunsel

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat een melding activiteitenbesluit is ontvangen voor het plaatsen van 2 koelcellen binnen bestaande bebouwing op de locatie Kraakstraat 26, 6013RS Hunsel

De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-029416.

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer (0475) 85 90 00.

 

Naar boven