Aanvraag vergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. een festival aan Park Landskroon te Oegstgeest

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

  • Park Landskroon - handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. een festival op 19 augustus 2022 (21-04-2022/6922219)

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

Naar boven