Besluit van burgemeester en wethouders

 

Onderwerp

Verlenen van mandaat voor het ondertekenen van besluiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen,

 

Gelet op artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluiten

 

 • 1.

  De manager Bedrijfsvoering & Dienstverlening (voorheen Afdelingsmanager Sociaal Domein) te machtigen om besluiten van het college over maatwerkvoorzieningen te ondertekenen, dat wil zeggen:

  • a.

   Ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning c.a.: het nemen van besluiten op nieuwe aanvragen ten aanzien van de Wmo-zorgverlening en het verrichten van handelingen vanaf € 1.000,--

  • b.

   Ten aanzien van de Jeugdwet c.a.: het nemen van besluiten op nieuwe aanvragen en verrichten van handelingen, inclusief het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging op grond van artikel 6.1.8 van de Jeugdwet vanaf € 1.000,--

 • 2.

  De verleende tekenmandaten op te nemen in het Mandaatregister Bergen 2017 onder VI.1.2aa en VI.1.3.1;

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Bergen (L), 11 januari 2022

H.H.M. Timmermans

Secretaris

M.H.E. Pelzer

Burgemeester

Naar boven