Toestemming voor het realiseren van een carport aan Kanaalweg 100 A te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 12-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is verleend:

  • 12-01-2022, Kanaalweg 100 A, Harlingen, het realiseren van een carport.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Naar boven