Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Kerkstraat 2, 6088EG Roggel

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een bouwwerk (realiseren 5 vakantie appartementen) op locatie Kerkstraat 2, 6088EG Roggel.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2021-002830. Het besluit is op 13 januari 2022 verzonden.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer.

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 13 januari 2022en bedraagt 6 weken. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het besluit in het gemeentehuis bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Naar boven