Verlengde beslistermijn voor het verbouwen van het pand voor de realisatie van zes woningen aan Voorstraat 36 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 12-01-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

  • 12-01-2022, Voorstraat 36, Harlingen, het verbouwen van het pand voor de realisatie van zes woningen.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven