Verlengde beslistermijn voor het vervangen van drie kozijnen in de voorgevel aan Grote Bredeplaats 29 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 12-01-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

  • 07-01-2022, Grote Bredeplaats 29, Harlingen, het vervangen van drie kozijnen in de voorgevel;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven