Verlengde beslistermijn voor het plaatsen van drie dakramen en het vergroten van de dakkajuit aan Havenplein 8 B te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 12-01-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

  • 06-01-2022, Havenplein 8 B, Harlingen, het plaatsen van drie dakramen en het vergroten van de dakkajuit;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven