Vergunning aangevraagd voor het organiseren van het Sinterklaassprookje van 10 tot en met 12 maart 2022 aan Dokkade te Harlingen

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvraag is binnengekomen:

  • 12-01-2022, Stichting Sint Nicolaas Sprookje Harlingen, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het Sinterklaassprookje van 10 tot en met 12 maart 2022 in het Entrepotgebouw aan de Dokkade te Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven