Verlengde beslistermijn voor het realiseren van een nieuwe bedrijfsloods aan Hermesweg 5 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 12-01-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

  • 06-01-2022, Hermesweg 5, Harlingen, het realiseren van een nieuwe bedrijfsloods;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven