Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning: Edisonstraat 76 te Zevenaar, het wijzigen (legaliseren) van de brandcompartimenten

Op 12 januari 2022 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning op locatie Edisonstraat 76 te Zevenaar. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ_WABO-2022-0050. De aanvraag gaat over het wijzigen (legaliseren) van de brandcompartimenten aan de Edisonstraat 76 te Zevenaar.

De aanvraag is ingediend voor:

  • Het bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunningen@zevenaar.nl óf telefoonnummer (0316) 595 111.

Naar boven