Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het plaatsen van de dakkapellen op het perceel Walingsdijk 135, 1633RR Avenhorn

Op 10 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen/vervangen van de dakkapellen op het perceel Walingsdijk 135, 1633RR Avenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000050. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn. één termijn verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven