Aanvraag omgevingsvergunning Soest E 6294, onderhoud bomen - Landgoed Oude Tempel

Op 20-04-2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het onderhoud bomen - Landgoed Oude Tempel op locatie Soest E 6294 .

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 175042

 

Inzage

Wilt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien, vult u dan via soest.nl/contact een contactformulier in waarbij u het adres en zaaknummer vermeldt.

Kunt u onze website niet bezoeken? Neemt u dan contact op via het algemene telefoonnummer van de gemeente Soest, (035) 6093411. Houdt u ook dan het zaaknummer bij de hand? Dan kunnen wij u beter van dienst zijn.

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer (035) 6093411.

De publicatie van de ingediende aanvraag is ter informatie en u kunt hier geen bezwaar tegen maken.

Naar boven