Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het oprichten van een schuur met koelcel en huisvesting van seizoensarbeiders op locatie Wernhoutseweg 80c in Wernhout

De gemeente Zundert heeft op 21 april 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-001285 voor het oprichten van een schuur met koelcel en huisvesting van seizoensarbeiders op locatie Wernhoutseweg 80c in Wernhout te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-001285 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven