Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 1.

  Het plaatsen van een overkapping t.b.v. het realiseren van een overdekt balkon op de locatie Gulperstraat 1E, 6461 HH (d.d. 14.03.2022)

 • 2.

  Het plaatsen van een overkapping t.b.v. het realiseren van een overdekt balkon op de locatie Gulperstraat 1F, 6461 HH (d.d. 14.03.2022)

 • 3.

  Het plaatsen van een overkapping t.b.v. het realiseren van een overdekt balkon op de locatie Gulperstraat 1G, 6461 HH (d.d. 14.03.2022)

 • 4.

  Het veranderen van de voorgevel op de begane grond op de locatie Kampstraat 106, 6466 BW (d.d. 21.03.2022)

 • 5.

  Het kappen van een boom op de locatie Eikerplein 9, 6465 BS (d.d. 27.03.2022)

 • 6.

  Het kappen van een boom op de locatie Oude Maar 56, 6467 GG (d.d. 01.04.2022)

 • 7.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Maarstraat 27, 6467 ES (d.d. 13.04.2022)

 • 8.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Klein-Winselerstraat 8, 6467 CL (d.d. 13.04.2022)

 • 9.

  Het realiseren van een kantoorruimte en het maken van een ingang in de zijgevel van een rijksmonument op de locatie Baalsbruggerweg 22, 6464 EL (d.d. 18.04.2022)

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 27 april 2022

Naar boven