Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor wijziging op een eerder verleende omgevingsvergunning voor een bedrijfsverzamelgebouw op locatie Begijneweide 7, 7a tot en met 7 f in Rijsbergen

Op 19 april 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor wijziging op een eerder verleende omgevingsvergunning voor een bedrijfsverzamelgebouw op locatie Begijneweide 7, 7a tot en met 7 f in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-002409. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven