Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit: Kryptonstraat 4 in Wehl

 

Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn met zes weken door de gemeente verlengd.

 

Locatie: Kryptonstraat 4, 7031 GG

Omschrijving: aanleggen van een uitrit

Dossiernummer: 20220071

Datum verzending: 6 april 2022

Het verlengen van de beslistermijn is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit is een beslissing waartegen geen bezwaar en/of beroep mogelijk is.

 

Naar boven