Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit: Maria Montessoristraat 31 in Doetinchem

 

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Maria Montessoristraat 31, 7008 CA

Omschrijving: aanleggen van een uitrit

Dossiernummer: 20220191

Datum indiening: 6 april 2022

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven