Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit: Leemkuilseweg 13 in Wehl

 

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Leemkuilseweg 13, 7031 XK

Omschrijving: aanleggen van een uitrit

Dossiernummer: 20220172

Datum indiening: 30 maart 2022

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven