Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Paulus Potterstraat 1b, 1601NZ Enkhuizen

Op 13 januari 2022 is een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een appartement op locatie Paulus Potterstraat 1b, 1601NZ Enkhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000113. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Enkhuizen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Op dit moment kunt u nog geen bezwaar maken. Wanneer het besluit is genomen publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enkhuizen

Naar boven