Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het periodiek plaatsen van de corsotent op locatie De Waterman 15c CORS in Rijsbergen

Op 18 april 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het periodiek plaatsen van de corsotent op locatie De Waterman 15c CORS in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-002396. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven