Omgevingsvergunning afhandeling

  • -

    Terborgseweg 30 te Azewijn, 7045 AL; het buiten behandeling stellen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de toegangsweg voor kleitransport en kappen van 2 bomen (verzonden 14-04-2022)

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven