Omgevingsvergunning B220312548 reguliere procedure verleend, Schoener 69

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunning te hebben verleend:

Schoener 69 2991 JJ Barendrecht (B220312548), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verz. 13-04-2022);

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

 

Naar boven