Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op locatie Werfhof 3 in Zundert

Op 13 april 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op locatie Werfhof 3 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-002342. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven