Besluitenlijst college 12 april 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 12 april 2022 de volgende besluiten genomen:

 

VTH-jaarverslagen 2021

Jaarlijks worden de activiteiten die hebben plaatsgevonden op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving geëvalueerd in een jaarverslag. Het college heeft het jaarverslag vergunningen 2021 en het jaarverslag toezicht en handhaving 2021 vastgesteld. De raad wordt met een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht.

 

Energiearmoede

Het college heeft besloten de beleidsregels voor de eenmalige energietoeslag vast te stellen zodat inwoners met een laag inkomen hier gebruik van kunnen maken. Voor inwoners waarvan de getoetste inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn is besloten dat dit automatisch wordt uitgekeerd, zonder aanvraag. De overige inwoners worden in staat gesteld een aanvraag in te dienen. Daarnaast heeft het college besloten om een subsidie te verlenen aan Stichting Oisterwijk Duurzaam om inwoners te adviseren over energiebesparende maatregelen en deze, waar mogelijk, meteen uit te voeren.

 

Stand van zaken asiel tot en met integratie april 2022

Het college heeft kennisgenomen van het toezichtsoordeel huisvesting vergunninghouders (2e helft 2021) en heeft besloten de raadsinformatiebrief ‘stand van zaken lokale opgaven van Asiel tot en met Integratie’ vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

 

Naar boven