Gemeente Heerlen - WET BODEMBESCHERMING, BUS MELDING DR. MARTIN LUTHER KINGLAAN, TE HOENSBROEK

 

 

BEKENDMAKING

 

Wet bodembescherming - Besluit uniforme saneringen

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen maken bekend dat op 20 december 2021 (ingeboekt onder nummer Z-22304678) een melding is ontvangen ingevolge de Wet bodembescherming van Antea Group, namens Gemeente Heerlen, met het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid Dr. Martin Luther Kinglaan te Hoensbroek (locatiecode HL091705086) de bodem te saneren. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie O nummer 1985 en gemeente Hoensbroek, sectie D, nummer 3539.

 

De sanering betreft een immobiele verontreiniging (artikel 1.2.a) zoals aangewezen in de Regeling uniforme saneringen.

 

Tegen dit saneringsvoornemen is geen inspraak, bezwaar of beroep mogelijk. Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding beginnen met de sanering.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. R. Rademakers van Domein Ruimte, telefoon 14045/ 045-5605040.

Naar boven