Aangevraagde omgevingsvergunning Cornelis Bakkerlaan 59, 1251 BP, het plaatsen van dakramen op het zijdakvlak van de woning

 • 1.

  Cornelis Bakkerlaan 59, 1251 BP, het plaatsen van dakramen op het zijdakvlak van de woning, ingekomen 5 januari 2022.

   

Inzage:

 • 1.

  De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes.

 • 2.

  Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

 • 3.

  De agenda voor de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit staat op www.mooisticht.nl

   

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken (telefoonnummer 14 035).

 

 

Naar boven