Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Essenlaan 3, 1657AK Abbekerk

 

Op 10 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen op het perceel Essenlaan 3, 1657AK Abbekerk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000052. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven