Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Zwaanshoek, Larense Laan 20, 2136 LH, bouwen van een poort voor erfafscheiding, verzenddatum 12-01-2022, zaaknummer 5528429, olonummer 6551037. 

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.

Naar boven