Aangevraagde omgevingsvergunning, Hoofddorp, Raadhuisplein 1, 2132 TZ, plaatsen van een bouwbord, 11-01-2022, zaaknummer 5691516, olonummer 6646371.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.

Naar boven