Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kamille 35, 1716VX Opmeer

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kamille 35, 1716VX Opmeer

Op 8 april 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het aanleggen van een uitrit op het perceel Kamille 35, 1716VX Opmeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000247. De aanvraag betreft:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven