Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zuiderweg 3 te Steggerda

De gemeente heeft op 11 januari 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV-2021-6901 voor een omgevingsvergunning op de locatie Zuiderweg 3 te Steggerda. De vergunning is verleend. Het besluit betreft:

het kappen van 10 bomen

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De inzageperiode is zes weken en start op 13 januari 2022.

Procedure

Als u belanghebbende bent, kunt u (schriftelijk of digitaal) bezwaar maken tegen het besluit. Verstuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na 13 januari 2022. Als het later binnenkomt, verklaren we uw bezwaar niet-ontvankelijk. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

· Digitaal, via www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

· Per post, naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB Wolvega

Wat moet er in uw bezwaar staan?:

· uw naam en adres,

· de datum waarop u uw bezwaarschrift maakt,

· een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt (voeg een kopie van de brief toe),

· waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

U vindt deze informatie ook op: www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken

 

Naar boven