Omgevingsvergunning aanvraag

  • -

    Dr. Jan Herman van Heeklaan 27 te ’s-Heerenberg, 7041 CE; het realiseren van een dak boven de bestaande afscheidingsmuur en de reeds bestaande garage (ontvangen 07-04-2022)

     

  • -

    Peeskesweg 42a te ’s-Heerenberg, 7041 CB; het nieuw bouwen van een woonhuis (ontvangen 08-04-2022)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Naar boven