Kennisgeving melding Activiteitenbesluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) Coenecoop 640 in Waddinxveen

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende.

Op 30 december 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen voor het plaatsen van twee koeluntits op het dak ter plaatse van de Coenecoop 640 in Waddinxveen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2021360590.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Naar boven