Omgevingsvergunning B210312207 reguliere procedure verleend, Zoommeer 13

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunning te hebben verleend:

Zoommeer 13 2993 PS Barendrecht (B210312207), voor het legaliseren van zonnecollectoren op het bovenste dakvlak van de woning (verz. 08-04-2022);

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

 

Naar boven