Aanvraag omgevingsvergunning, Barloseweg 9 te Aalten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Aalten maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: WA-22-0101

Omschrijving: splitsen van een bedrijfswoning

Locatie: Barloseweg 9 te Aalten

Datum ontvangst: 5 april 2022

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over de te volgen procedure kunt u contact opnemen via gemeente@aalten.nl of telefoonnummer 0543-493333.

Naar boven