Tsjerkewei 28 te Elahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een vluchttrap aan de achterzijde van de woning (OV 20220084)

Op 25-03-2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 23-05-2022. De aanvraag betreft het plaatsen van een vluchttrap aan de achterzijde van de woning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven