Boarnsweachsterdyk 2 te Boornzwaag: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een werktuigenberging en aanleggen van een rijbak (OV

Op 29-03-2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 18-05-2022. De aanvraag betreft het realiseren van een werktuigenberging en aanleggen van een rijbak.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven