Buorren 22 Langweer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220025)

Op 07-apr-2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (1e,2e,3e IF 2022) houden van een incidentele festiviteit met mechanische- en live-muziek op zaterdag 9 april, zondag 17 april en zaterdag 7 mei 2022 van 21:00 tot 01:00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingedien.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven