Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de inritten: Zaagmolenpad 20 A t/m 20 J in Doetinchem

 

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Zaagmolenpad 20 A t/m 20 J, 7008 AJ

Omschrijving: verbreden van de inritten

Dossiernummer: 20220147

Datum indiening: 18 maart 2022

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven