Kadijk 11 B te Lemmer: aanvraag vergunning opsplitsen van het pand in drie loodsen, plaatsen van 2 brandmuren en een nieuwe overhead deur aan de zijka

Op 05-apr-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het opsplitsen van het pand in drie loodsen, plaatsen van 2 brandmuren en een nieuwe overhead deur aan de zijkant..

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven