Deelbeschikking Spijkerstraat 213 en 215 te Arnhem

 

Melding

Uit bodemonderzoeksgegevens blijkt dat de bodem aan de Spijkerstraat 213 en 215 te Arnhem (locatienr: 4959) verontreinigd is met lood en zink.

 

Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun reactie te geven op de melding. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

 

Een spoedige sanering binnen het geval van ernstige bodemverontreiniging is gelet op de humane risico’s (jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar) noodzakelijk bij het gebruik als "wonen met tuin" voor de achtertuinen aan de Spijkerstraat 213 en 215.

 

Voor de sanering in de achtertuinen van de Spijkerstraat 213 en 215 is instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming nodig. De sanering dient normaliter binnen 4 jaar na het afgeven van de deelbeschikking 'ernst en spoed' te zijn aangevangen.

 

De huidige inrichting en het daadwerkelijke gebruik (geen kinderen tussen 0 en 6 jaar aanwezig) rechtvaardigen echter het loslaten van dit tijdstip voor de aanpak van de sanering. Bij wijziging van het daadwerkelijk gebruik of een ander “natuurlijk moment” is de uitvoering van een sanering alsnog noodzakelijk.

Inzien

Via deze link is het dossier 6 weken te bekijken:

http://geo1.arnhem.nl/hyperlink/bodem/inzage646815-4959.51.01.pdf

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken.

Zie toelichting "bezwaarschrift".

 

 

Naar boven